Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při vyplňování formuláře na stránkách www.NightWork.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. SHERWOOD Media, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. SHERWOOD Media, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím jejích webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a SHERWOOD Media, s.r.o. údaje zlikviduje.

PODMÍNKY UŽITÍ
Stránky www.NightWork.cz nesmí bez souhlasu provozovatele (SHERWOOD Media, s.r.o.) sloužit ke komerční prezentaci ani osobnímu obohacení. Za takovéto situace může provozovatel vyloučit návštěvníka z užívání webu, vymazat jeho komerční příspěvky či příspěvky s cílem obohatit se. Návštěvník musí stránky užívat v dobré víře. Návštěvník prohlašuje, že má potřebaná autorská práva k nahrávání obrazových materiálů zastupujících na stránkách jeho osobu v podobě vzkazů či jiných.